Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Vuggestuen Refmosegård arbejder ud fra teorien 'zonen for nærmeste udvikling' (Lev Vygotskij).

Vi er underlagt det samme politiske retningslinjer, som andre dagtilbud i kommunen og arbejder derfor også med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

Med ud­gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda­gogiske mål for sammen­hængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø og børns læring planlægger vi vores arbejde og bruger redskabet 'smitte-model' til dokumentation, som sørger for vi kommer hele vejen rundt om læreplans arbejdet.

 

 

Luk alle
Udfold alle