Pædagogik

Vores pædagogik er karakteriseret ved, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov, hvad enten det handler om omsorg, stimulering eller relationer børn imellem. Vi skaber strukturerede rammer for børns udfoldelse, udvikling og læring. Vi ligger stor vægt på at børnene i dagligdagen trives, er glade og trygge. Vi arbejder med at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer.

 

Vi arbejder struktureret og målrettet med det enkelte barn og børnegruppen ud fra planlagte aktiviteter. Vi anvender dokumentation via. vores børne intra. Vi arbejder hele tiden for, at skabe små læringsmiljøer med mulighed for lege, udfordringer og sociale fællesskaber.

 

Vuggestuen Refmosegård er en institution med energiske voksne, som er engageret, anerkendende og nærværende i vores omgang med børnene. Vi brænder for vores daglige pædagogiske arbejde med børnene, hvilket kommer til udtryk i den stemning, som vi har i huset. Vi søger kontinuerligt at højne den pædagogiske faglighed gennem refleksion og nytænkning af vores pædagogiske praksis.   

 

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde med en åben og ærlig kommunikation, som er med til at skabe sammenhæng mellem vuggestuen og barnets hjem. 

 

Vi anvender HTK leg og lær som er understøttet af en system pædagogisk analysemodel. Vi tager hele tiden udgangspunkt i de undtagelser der er i analysemodellen.

 

 

 

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 23. September 2020, kl. 14:21.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://vuggestuenrefmosegaard.htk.dk/Paedagogik.aspx